UbezpieczoneDziecko.pl

Dobre ubezpieczenia posagowe dla Twoich dzieci

Infolinia: 22 270 00 33

Wszystkie umowy ubezpieczeniowe, w tym polisy posagowe dla dzieci, zawierają wykaz wyłączeń odpowiedzialności. To zdarzenia, które nie obligują ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania. Niezapoznanie się z wyłączeniami sprawia, że klient podpisuje umowę w ciemno.

 

Reklamy towarzystw ubezpieczeniowych nęcą i wabią klientów do zakupu rozmaitych polis. Wytężona praca marketingowców dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń nieobowiązkowych, których zakup leży wyłącznie w gestii klienta. Tymczasem ludzie zachęceni wspaniałym zakresem ubezpieczenia nieraz kupują polisy bez głębszej analizy. Każde ubezpieczenie ma swoje wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, które trzeba znać.

 

 

    Pewna ochrona dziecka tutaj

 

 

W zależności od oferty i ubezpieczyciela można spotkać się z różnymi wyłączeniami odpowiedzialności, czyli sytuacjami w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zaistniałych zdarzeń i na których podstawie może odmówić prawa do wypłaty świadczenia w razie nieszczęśliwej śmierci rodzica opłacającego składki. Jak to wygląda w polisach posagowych?

 

 1. Choroby psychiczne oraz ich konsekwencje. Do tego wyłączenia zalicza się np. samobójstwo rodzica.

   

 2. Atak konwulsji, epilepsji lub innej choroby wpisanej w poczet wyłączeń. Prawo do świadczenia nie będzie przyznane, jeżeli rodzic wykupił polisę, wiedząc już o poważnej chorobie, na którą cierpiał.

   

 3. Spożycie alkoholu i środków odurzających. Za takie uważane są też substancje psychotropowe nie zalecone przez lekarza. Śmierć na skutek np. wypadku w trakcie jazdy pod wpływem wymienionych środków czy przedawkowania narkotyków nie będzie powodem do wypłacenia odszkodowania.

   

 4. Uprawianie ryzykownych sportów. Baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, sporty motorowe i motorowodne, sporty walki, sporty spadochronowe, wspinaczka, speleologia, skoki do wody czy nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

   

 5. Wypadek lotniczy. Jeśli zgon nastąpił na pokładzie samolotu innego niż samolot pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych.

   

 6. Działania wojenne i stan wojenny. Ubezpieczyciel także nie rekompensuje śmierci ubezpieczonego biorącego czynny udział w różnego rodzaju zamieszkach, rozruchach i aktach terroru.

   

 7. Zarażeniem wirusem HIV. Gdy zgon nastąpił przed upływem określonego czasu od dnia zawarcia umowy np. 5 lat.

   

 8. Skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne. Ubezpieczyciel wyklucza ponadto atak z broni nuklearnej i napromieniowanie.

   

Oczywiście każda umowa może różnić się szczegółami prezentowanych powyżej wyłączeń. Zapoznanie się z tym rozdziałem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia zawsze jest działaniem na korzyść ubezpieczonego. W ten prosty sposób uniknie on przykrych niespodzianek.

 

 

Redakcja portalu: ubezpieczonedziecko.pl

 

 

    Porównaj ubezpieczenia dla najmłodszych

 

Średnia ocena: 5

Dziękujemy za oddanie głosu.Serwis Ubezpieczonedziecko.pl wykorzystuje technologię cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce.