UbezpieczoneDziecko.pl

Dobre ubezpieczenia posagowe dla Twoich dzieci

Infolinia: 22 270 00 33

Dzisiejsi młodzi ludzie decydują się na założenie rodziny dopiero po osiągnięciu pewnego statusu materialnego, który pozwoli zapewnić godne życie tak im, jak i dzieciom. Jednak często zdarza się, że potomek pojawia się już na etapie studiów. Czy to oznacza, że dziecko będzie miało gorszy start w życiu albo brak ochrony? Nie, o ile rodzice mądrze i odpowiedzialnie ubezpieczą jego życie.

 

Studenci są grupą społeczną, która jak żadna inna godzi naukę z pracą. W kwestiach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym mają oni kilka możliwości do wyboru. Wiele zależy od tego, w jakim wieku jest studiujący pracownik oraz w ramach jakiej umowy wykonuje powierzone mu czynności.

 

Wykorzystaj potencjał porównywarki

 

Dwie możliwości

Pierwszym sposobem na uzyskanie ubezpieczenia jest zatrudnienie na umowę o pracę – studenci przeważnie wybierają pół etatu ze względu na obowiązki na uczelni, ale z czasem zwiększają czas pracy gdy zajęć na uczelni ubywa. Nierzadko praca podjęta podczas studiów, początkowo w formie praktyk, jest tą, która daje zatrudnienie na dalsze lata, a student po obronie dyplomu staje się po prostu absolwentem danej uczelni. Tym samym do ubezpieczenia zgłasza studenta pracodawca, jeśli młody człowiek poza studiowaniem pracuje na umowę o pracę.

Może się tak zdarzyć, że student prowadzi własną działalność gospodarczą. Wtedy obowiązek zgłoszenia ubezpieczenia spoczywa na nim samym – ubezpiecza się jako przedsiębiorca.

 

Granica wieku

Inną możliwością jest zgłoszenie studenta do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców. Rodzice mogą to zrobić, gdy student:

  • nie ukończył 26 roku życia,
  • nie pracuje, 
  • nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym każdy student, również student studiów doktoranckich, z chwilą ukończenia 26 roku życia zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia jako „dziecko” zgłoszone przez rodzica.

Student, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu z żadnego innego tytułu, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię, w której się uczy. Student sam zgłasza uczelni oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (czyli umowy o pracę, umowy zlecenia, jako współmałżonka osoby ubezpieczonej lub zgłoszony przez rodziców) i wnosi o zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię. Zasada ta dotyczy wszystkich typów uczelni i trybów studiowania: uczelni państwowych, prywatnych, zaocznych itd.

 

Gdy pojawi się dziecko

W przypadku studenta zasady ubezpieczenia zdrowotnego dotyczą wieku osoby uczącej się i jej stosunku do pracy. Sytuacja może wydawać się bardziej skomplikowana gdy młoda kobieta posiadająca ważny indeks uczelni wyższej urodzi dziecko. Kto wtedy obejmie ubezpieczeniem potomka? Wszystko zależy od sytuacji zawartych w tabelce:

 

 

Sytuacja 1. Jeśli studentka wyszła za mąż, a małżonek również studiuje i pozostaje na utrzymaniu rodziców, którzy zgłosili go do ubezpieczenia zdrowotnego, to każde ze wspomnianych małżonków nadal ma ubezpieczenie jako dziecko osoby odprowadzającej składkę zdrowotną. Z chwilą gdy studentka urodzi dziecko, to wówczas jej rodzice powinni zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego także wnuka.
Sytuacja 2. Jeśli małżonek studentki pracuje na umowę o pracę, to jest zobowiązany zgłosić do NFZ członków swojej rodziny, czyli zarówno dziecko, jak i żonę.
Sytuacja 3. Gdy para studentów z dzieckiem została zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię (czyli np. dla studentów którzy ukończyli 26 rok życia, których nie obejmuje ubezpieczenie rodziców), na wniosek uczącego uczelnia zgłosi do ubezpieczenia także członków jego rodziny czyli dziecko i małżonka.
Sytuacja 4. Samotnie wychowująca dziecko studentka może zostać zgłoszona do ubezpieczenia razem z dzieckiem przez pracodawcę, jeśli jest zatrudniona, przez rodziców lub przez uczelnię (gdy ma już 26 lat, gdy rodzice nie opłacają składek, kiedy studentka nie ma rodziny).

 

 

Polisa od najmłodszych lat

Alternatywą do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (lub jego uzupełnieniem) będzie zakupione ubezpieczenie indywidualne. Kiedy warto o nim pomyśleć? Gdy zależy nam na szybkim dojściu do lekarzy i specjalistów, u których w ramach publicznej opieki zdrowotnej czekaliby miesiącami.

 

Warto też wziąć pod uwagę polisę posagową. Studenci, którzy mają regularne dochody bez problemu odłożą choćby symboliczną kwotę, która co miesiąc będzie zasilać konto nowonarodzonego dziecka. Im wcześniej gromadzenie kapitału zostanie rozpoczęte, tym większą sumę uzyska ubezpieczony z chwilą osiągnięcia pełnoletniości lub gdy sam skończy studia.

 

 

Redakcja portalu: ubezpieczonedziecko.pl

 

 

Skorzystaj z szansy dla siebie i dziecka

Średnia ocena: 5

Dziękujemy za oddanie głosu.Serwis Ubezpieczonedziecko.pl wykorzystuje technologię cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce.