UbezpieczoneDziecko.pl

Dobre ubezpieczenia posagowe dla Twoich dzieci

Infolinia: 22 270 00 33

Na polskim rynku ubezpieczeniowym praktycznie każde większe Towarzystwo posiada w swojej ofercie polisę adresowaną, za pośrednictwem rodziców, do dzieci. Właściwy wybór ułatwi szczegółowa analiza produktu na podstawie dokumentu OWU. Dla ułatwienia przeglądamy 3 wybrane propozycje ubezpieczeń dla najmłodszych.

 

Zawartość każdej z ofert jest porównywalna, ale to nie znaczy, że taka sama. Produkty polis posagowych różnią się między sobą kilkoma istotnymi elementami:

 

 • zakresem ubezpieczenia (umowy podstawowej),
 • liczbą rozszerzeń (umów dodatkowych),
 • definicją pojęć,
 • skalą wyłączeń odpowiedzialności,
 • rodzajem ubezpieczenia (oszczędnościowe, ochronno-inwestycyjne).

 

Są to główne różnice pojawiające się w ofertach ubezpieczycieli. Pod uwagę warto też wziąć możliwość doubezpieczenia rodzeństwa czy rodzica.  

 

 

Porównaj polisy dedykowane dziecku

 

 

PZU – Start w Dorosłość

To indywidualne ubezpieczenie na życie dla dziecka oraz dowolnej osoby pozostającej w gospodarstwie domowym. Pozwala na wsparcie finansowe dziecka w razie śmierci rodzica czy opiekuna.

 

Skrócona charakterystyka produktu:

 • przedział wieku dla osoby dorosłej i tym samym właściciela polisy 18-55 lat,
 • ubezpieczenie może zawrzeć dowolna osoba, np. dziadek, chrzestna, przyjaciel rodziny,
 • polisa może mieć charakter prezentu lub stypendium,
 • wypłata świadczenia nie jest zależna od wahań koniunktury na rynkach finansowych,
 • umowa ubezpieczenia działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

 

Częstotliwość opłacania składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Częstotliwość można zmienić na 45 dni przed rocznicą umowy.

 

Rozszerzenie umowy podstawowej: na wypadek ciężkiej choroby; na wypadek operacji chirurgicznych; na wypadek leczenia szpitalnego lub zapewniające dziecku wypłatę comiesięcznej renty.

 

Wyłączenia odpowiedzialności: zatajenie informacji istotnych dla oceny ryzyka, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy;  zdarzenie objęte odpowiedzialnością nastąpiło w okresie 3 lat od zawarcia umowy; śmierć ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych; w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa.

 

Głównym celem ubezpieczenia Start w Dorosłość jest zapewnienie dziecku pieniędzy na start u progu pełnoletniości. Otrzyma ono kwotę zapisaną w polisie, gdy skończy 18 lat i upłynie termin umowy.

 

 

MetLife – Bezpieczne Dziecko

Pakiet ochronny dla dziecka zapewniający wsparcie finansowe na wypadek różnych zdarzeń przewidzianych przez zakres ubezpieczenia.

 

Skrócona charakterystyka produktu:

 • wiek ubezpieczonego dziecka w chwili zawarcia umowy to przedział 0-15,
 • podwójna suma ubezpieczenia w razie trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub złamania czy oparzenia, jeżeli zdarzenie ma miejsce w okresie 1 lipca - 31 sierpnia,
 • możliwość 25% zniżki w 6., 11., 16. oraz 21. roku trwania ubezpieczenia,
 • dodatkowy pakiet dla ubezpieczającego, zapewniający ochronę na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość skorzystania z Powypadkowego Pakietu, obejmującego konsultacje medyczne (10 specjalizacji), specjalistyczne badania, zabiegi i rehabilitacje oraz pomoc w nauce.

 

Częstotliwość opłacania składek: w sytuacji braku środków na opłacenie składki można skorzystać z możliwości zmiany trybu opłacania składki na półroczny, kwartalny lub miesięczny.

 

Rozszerzenie umowy podstawowej: następstwa nieszczęśliwego wypadku lub choroby, w tym pobyt w szpitalu lub operacja, złamanie, oparzenie oraz trwała niepełnosprawność – pakiet Bezpieczne Dziecko Premium.

 

Wyłączenia odpowiedzialności: przypadki choroby nowotworowej rozpoznane w okresie pierwszych 2 lat od daty wejścia w życie umowy dodatkowej, wady wrodzone, uczestnictwo w zawodach konnych, zaburzenia psychiczne, infekcja nabyta w trakcie hospitalizacji.

 

Głównym celem ubezpieczenia Bezpieczne Dziecko jest zabezpieczenie finansowe na wypadek niefortunnych okoliczności. Jest to zatem polisa o typowo ochronnym charakterze z możliwością rozszerzenia o pokrewne umowy dodatkowe.

 

 

Dopasuj odpowiedni produkt polisowy

 

 

Aviva – Absolwent

Połączenie ubezpieczenia z oszczędzaniem. Dzięki takiej formie polisy rodzic czy opiekun dziecka przeznacza ustaloną część składki na ochronę życia i pokrycie ewentualnych skutków finansowych, a część inwestuje w fundusze TFI.

 

Skrócona charakterystyka produktu:

 • możliwość oszczędzania z myślą o przyszłości dziecka (studia, mieszkanie, ślub),
 • wpłacenie dodatkowych środków w dowolnej wysokości w trakcie trwania umowy,
 • możliwość ustalenia, kiedy dziecko otrzyma zgromadzone środki (maksymalnie do ukończenia przez nie 25. roku życia),
 • możliwość inwestowania pieniędzy w 13 różnych funduszach kapitałowych.

 

 

Częstotliwość opłacania składek: umowa może określać miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną częstotliwość opłacania składki regularnej.

 

Rozszerzenie umowy podstawowej: dostęp do bezpłatnej infolinii medycznej 24/7 dla wszystkich członków rodziny ubezpieczonego – Program dla Młodych Rodziców; program inwestycyjny przeznaczony do systematycznego i długoterminowego oszczędzania – Pierwszy Krok;

 

Wyłączenia odpowiedzialności: samobójstwo ubezpieczonego w okresie 2 lat od zawarcia umowy, świadome i dobrowolne uczestnictwo ubezpieczonego w akcie terroryzmu i innych aktach przemocy (poza obroną konieczną i wykonywaniem czynności służbowych).

 

Głównym celem ubezpieczenia Absolwent jest finansowa ochrona życia niepełnoletniego i zarazem oszczędzanie z myślą o jego przyszłości. Spośród produktów Aviva rodzic może też wybrać program inwestycyjny Pierwszy Krok – składki zaczynają się od 50 złotych miesięcznie.
 


Michał Ratajczak

Średnia ocena: 5

Dziękujemy za oddanie głosu.Serwis Ubezpieczonedziecko.pl wykorzystuje technologię cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce.